Βασικές πηροφορίες για το Εκπαιδευτικό Σύστημα Ruraliter


Σκοπός του παρόντος διαδραστικού εργαλείου αυτο-αξιολόγησης είναι να σας προσφέρει ένα χώρο εκπαίδευσης όπου μπορείτε να επαληθεύσετε αυτά που ξέρετε ήδη για ορισμένες βασικές πτυχές της γεωργίας και της διαχείρισης, όσον αφορά τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα μικρό αγρόκτημα.

Η χρήση της πλατφόρμας αυτής απαιτεί την ύπαρξη πρόσφατης έκδοσης κάποιου μοντέρνου φυλλομετρητή. Ωστόσο συστείνεται να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις πρόσφατες εκδόσεις των φυλλομετρητών Google Chrome, Mozilla Firefox ή Opera browser.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμα εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας RURAL/ITER. Απολαύστε τα!

Βοηθητικό βίντεο για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα Εκπαίδευσης RURAL/ITER

02:33

Βοήθημα για το πώς λειτουργεί το εισαγωγικό τεστ του εκπαιδευτικού συστήματος

08:06

Βίντεο - οδηγός χρήσης για τις ενότητες του εκπαιδευτικού συστήματος

10:33

Βίντεο παρουσίαση για τις Περιπτώσεις Χρήσης της βιβλιοθήκης

02:13